Het zeilend Scheehout

SITE

Door de deplorabele toestand van veel wherries, die vaak al meer dan 75 jaar in gebruik zijn, ontstond bij oprichting van Het Zeilend Scheehout op 11 september 1990, de gedachte het behoud van (zeil)wherries te gaan ondersteunen.

Doel:

  • Het bevorderen van het behoud en gebruik van overnaadse roeiboten.

Door:

  • Het vergaren van kennis, materialen, gereedschappen en ruimte;
  • Het verwerven en in standhouden van een vloot zeilwherries;
  • Het verwerven en instandhouden van (historische) documentatie van de zeilwherry;
  • Het deelnemen aan roei- en zeiltoertochten/-wedstrijden;
  • Het opleiden van iedereen die betrokken is en wil zijn bij het onderhoud van de zeilwherries;
  • Het werven van leden en begunstigers die de zeilwherry in stand willen houden;
  • Het verwerven van fondsen voor in standhouding zeilwherry;
  • Het beschikbaarstellen van ruimte voor onderdak en onderhoud.

Bekijk hier de website van het Zeilend Scheehout