Certificaat van Onderzoek

Sinds 30 december 2018 moest een deel het Varend Erfgoed over een Certificaat van Onderzoek (CvO) beschikken. De wettelijke certificaatplicht geldt voor alle pleziervaartuigen met een lengte van 20 meter of meer; en voor schepen waarvan het volume, berekend uit het product van lengte (L), breedte (B) en diepgang (D), 100 m3 of meer bedraagt.

Voor certificaat plichtige schepen, die nog geen certificaat hebben, geldt na 31-12-2018 dat het gebruik maken van de overgangsregeling niet meer mogelijk is. Optie is nu om te certificeren als nieuw schip (dus aan alle huidige eisen voldoen) of te certificeren als Traditioneel Vaartuig (beschreven in Hoofdstuk 24 van ES-TRIN).

Voor de laatste optie moet de vaartuigeigenaar een aanvraag indienen, ondersteund door een uitgebreid onderzoek. Eén van die onderdelen is een advies van een “erkend deskundige voor traditionele vaartuigen” waarin wordt bevestigd dat het vaartuig voldoet aan de eisen die aan traditionele vaartuigen worden gesteld.

Voor meer informatie over de erkend deskundige kijk je hier