Wet- en regelgeving

De gespannen verhouding tussen moderne (veiligheids-)regels en het in zo origineel mogelijke staat houden van authentieke schepen vraagt blijvende aandacht.

Om in deze activiteiten succesvol te kunnen opereren wordt door de FVEN, contact onderhouden met gelijkgestemde organisaties en personen zowel in eigen land als in Europees verband.

Met enige regelmaat wordt advies gevraagd over varend erfgoed zoals m.b.t. havenfaciliteiten en veiligheids- en milieu aspecten. Dit zowel door overheden als gemeenten en provincies als door particulieren.

De FVEN rekent het tot haar taak hier zo ruim mogelijk gehoor aan te geven.