Federatie Varend Erfgoed Nederland

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van behoudsorganisaties historische schepen en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties. De FVEN co├Ârdineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het varend erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de behoudsorganisaties, waaronder de registratie van het Nederlands varend erfgoed in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN).
Al bijna 40 jaar zetten de FVEN en de behoudsorganisaties zich in voor het behoud van het varend erfgoed in Nederland.

BERICHTEN

FVEN Nieuwsbrief mei 2024

De Nieuwsbrief mei 2024 is verschenen. Lees meer over de FVEN plannen, maak kennis met Ineke Verkaaik-Hogervorst en de SSRP, laat van je horen tijdens de inspraakronde invoering milieuzone Gemeente Amsterdam en het FVEN-AB op bezoek bij het Binnenvaartmuseum in Dordrecht.

Lees verder

Ontheffingsregeling varend erfgoed – milieuzone centrum Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil vanaf 2 januari 2025 een uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen instellen in het centrumgebied van Amsterdam. Het Platform Duurzaamheid Varend Erfgoed (DVE) van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een ontheffingsregeling voor het varend erfgoed. En niet zonder resultaat: voor varend erfgoed komt er […]

Lees verder

Bestuur FVEN zoekt secretaris

De FVEN heeft een Algemeen bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de behoudsorganisaties, en een Dagelijks bestuur voor lopende zaken en beleidsvoorbereiding. Het AB en het DB delen de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kunnen in het AB bestuursleden aangesteld worden voor specifieke taken. De secretaris is ook betrokken bij het organiseren en […]

Lees verder

Onze sponsoren