Federatie Varend Erfgoed Nederland

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van behoudsorganisaties. De FVEN (voorheen FONV) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de behoudsorganisaties, en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de behoudsorganisaties, waaronder de registratie van het Nederlands Varend Erfgoed.

BERICHTEN

Ontheffingsregeling varend erfgoed – milieuzone centrum Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil vanaf 2 januari 2025 een uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen instellen in het centrumgebied van Amsterdam. Het Platform Duurzaamheid Varend Erfgoed (DVE) van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een ontheffingsregeling voor het varend erfgoed. En niet zonder resultaat: voor varend erfgoed komt er […]

Lees verder

Bestuur FVEN zoekt secretaris

De FVEN heeft een Algemeen bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de behoudsorganisaties, en een Dagelijks bestuur voor lopende zaken en beleidsvoorbereiding. Het AB en het DB delen de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kunnen in het AB bestuursleden aangesteld worden voor specifieke taken. De secretaris is ook betrokken bij het organiseren en […]

Lees verder
logo FVEN nieuw maart 2024

FVEN Nieuwsbrief maart 2024

De Nieuwsbrief maart 2024 is verschenen. Lees meer over de plannen en speerpunten 2024, het verslag van de Registercommissie, de herstart van de Scheepspost en de KNMR viert 200 jaar Redders op Zee.

Lees verder

Onze sponsoren