Federatie Varend Erfgoed Nederland

Nederland heeft de grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld. De vloot is authentiek, goed onderhouden en uniek. Nationaal en internationaal staat de vloot in hoog aanzien.

De vloot bestaat uit allerlei typen schepen, zoals stoom- en motorsleepboten, klippers en tjalken, zeilwherry’s, reddingboten, kotters, Langedijkers en akkerschuiten, rond- en platbodems, hoogaarzen en botters, bakdekkers en zalmschouwen om er maar een paar te noemen. De Nederlandse historische vloot is dan ook een heel belangrijk deel van ons nationale erfgoed: het is ons Nederlands Varend Erfgoed.

Behoudsorganisaties en Federatie

Een groot aantal behoudsorganisaties zet zich op de één of andere manier in voor het behoud van het Nederlands Varend Erfgoed. Zij doen dat met hulp van talloze vrijwilligers met technische, juridische en organisatorische kwaliteiten.

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is de koepel van behoudsorganisaties. De FVEN (voorheen FONV) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de behoudsorganisaties, en coördineert en stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het Varend Erfgoed. Daarnaast faciliteert de koepel de behoudsorganisaties, waaronder de registratie van het Nederlands Varend Erfgoed

FVEN registreert en waardeert

De FVEN heeft een Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN). Daarin zijn gegevens over het Nederlands Varend Erfgoed opgenomen. Het RVEN geeft een zo volledig mogelijk beeld van de technische en cultuurhistorische ontwikkelingen van de Nederlandse historische scheepvaart en scheepsbouw.

Het RVEN biedt:

  • een overzicht van het Nederlands Varend Erfgoed;
  • inzicht in de technische en cultuurhistorische kenmerken ervan;
  • een transparante en openbare toegankelijkheid voor het publiek.

Eigenaren van schepen in het RVEN kunnen hun schip laten waarderen. Historische Nederlandse schepen die voldoen aan specifieke criteria die door de behoudsorganisaties zijn opgesteld, kunnen het predicaat krijgen van Varend Monument®.

FVEN faciliteert

De Registercommissie ontwikkelt, beheert en bewaakt de kwaliteit en de integriteit van het RVEN.

De Commissie Wet- en Regelgeving signaleert ontwikkelingen over ons Varend Erfgoed in binnen- en buitenland. De commissie probeert de wetgeving te beïnvloeden, voor zover mogelijk en opportuun voor het Varend Erfgoed.

Meedoen?

Behoudsorganisaties kunnen meedoen met de FVEN als zij rechtspersonen zijn die minimaal tien historische schepen vertegenwoordigen en een doel hebben dat strookt met het doel van de FVEN. Aansluiting is mogelijk vanaf één jaar na de statutaire oprichtingsdatum van de behoudsorganisatie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met bureau@fven.nl.