Duurzaam Varend Erfgoed

De commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE)

Vanaf 2019 kent de FVEN een commissie duurzaam varend erfgoed (DVE). Het eerste position paper van deze commissie (destijds bestaande uit Cor Bolt, Huib Haccoû en Hans van Nispen) wordt vastgesteld in het AB van december 2019 (In 2020 gaat de commissie hiermee aan de slag).

In 2021 lukt het de voorzitter van de commissie DVE, Hans van Nispen, om in Amsterdam een uitzonderingspositie te krijgen voor Varend Erfgoed schepen op de verduurzamingseis. Vanaf 2025 mogen er geen schepen meer varen in de Amsterdamse binnenstad met een verbrandingsmotor en in eerste instantie tot 2030 zijn Varend Erfgoed schepen hiervan uitgezonderd. Dit is in lijn met de uitzondering voor oldtimers in de milieuzones.  

In het najaar van 2021 presenteert de commissie DVE het onderzoek ‘Voertuigen – Vaartuigen’. Met hulp van MCN-partner FEHAC werd duidelijk dat de oldtimer-sector veel voordelen voor zijn leden heeft gerealiseerd. In het onderzoek beschrijven we welke voordelen dit zijn, hoe zij dat voor elkaar gekregen hebben en wat de FVEN daarvan kan leren. We besluiten te starten met een duurzaamheis-enquête onder de leden van de behoudsorganisaties.

In april 2022 heeft het AB van de FVEN het het position paper 2.0 vastgesteld. Hierin staan de ambities voor de komende periode verwoord. In mei 2022 zijn de enquêteresultaten bekend. De enquête levert gegevens op over het brandstofgebruik door VE-schepen en op basis van deze gegevens kunnen wij, met hulp van TNO en RIVM, in 2022 de totale emissies vaststellen van onze vloot en die vergelijken met de uitstoot van de gehele binnenlandse vaart en recreatievaart.

Duidelijk is dat overal bedreigingen opdoemen als het erom gaat of onze vloot kan blijven varen met in stand houding van de originele motoren van de schepen. Het scheelde een haartje of de nationaler sleepbootdagen (VDMS) in Zwartsluis konden dit jaar niet doorgaan vanwege emissie-eisen. Een petitie is opgesteld door de commissie DVE in samenwerking met de VDMS om het grotere publiek te informeren over de bedreigingen en om ondersteuning te krijgen voor het behoud van ons Varend Erfgoed.

Inmiddels is de commissie uitgebreid met leden vanuit de BASM (Martin Mol), de VDMS (Matthijs Wink), de NVORG (Hetty Dokter) en de LVBHB (Simon de Waard en Jos Tubbing), Cor Bolt heeft zich teruggetrokken. Agendaleden zijn Huib Haccoû (ZKC) en Martin de Boer (BASM). De commissie DVE heeft nu 6 vaste- en 2 agendaleden. Ook is de ‘duurzaamheidsspecialist’ (Professor Pier Vellinga) als adviseur bij de commissie betrokken.

  1. Position paper 2019
  2. Factsheet schone diesel
  3. Brief wethouder Amsterdam d.d. 1 juni 2021
  4. Onderzoek voertuigen/vaartuigen oktober 2021
  5. Artikel Schuttevaer, 18 maart 2022
  6. Position paper 2.0, april 2022
  7. Voortgangsrapportage 11 mei 2022
  8. Presentatie enquêteresultaten 11 mei 2022
  9. Petitie mei 2022
  10. Persbericht FVEN 2 juni 2022