Duurzaam Varend Erfgoed

De commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE)

Onze commissie die vanaf 2019 actief is, is goed op stoom. We focussen ook in 2023 op behoud door gebruik. Daarvoor is allereerst belangrijk dat onze oude motoren niet ‘uitgefaseerd’ worden vanwege klimaatdoelstellingen, maar dat zij kunnen blijven draaien. De hoofdvraag van de commissie in dit jaar is daarom:

Oude motoren en nieuwe brandstoffen: hoe gaat dat verantwoord samen?
Om daarachter te komen hebben we 12 februari jl. een nieuwe enquête gestuurd naar alle behoudsorganisaties. We hopen dat iedereen de enquête invult zodat we een goed beeld krijgen van de ervaringen van onze leden met duurzame brandstoffen zoals GTL en HVO.

Deze enquête is de start van ons onderzoek naar de vraag wat deze nieuwe brandstoffen doen in oude motoren. Deze motoren, waar geen leverancier meer van bestaat, vormen een onlosmakelijk onderdeel van de erfgoed status van onze vloot. Kunnen daar zonder problemen synthetische brandstoffen met veel minder emissies in gestookt worden? Kan onze vloot zo ook zijn steentje bijdragen aan de klimaat-doelstellingen? Wat zijn de kansen, wat de bedreigingen?

Door eerst ervaringen op te halen van mensen die varen met deze nieuwe brandstoffen in een Varend Erfgoed schip met een oude motor, zijn we beter in staat het vervolgonderzoek vorm te geven. Wat leren we uit dit ervaringsonderzoek en wat weten we dan nog niet?

De eerdere enquête over het brandstofgebruik van de Varend Erfgoed vloot heeft ons geleerd dat de totale emissies van onze vloot marginaal zijn vergeleken met de gehele recreatievaart. De finale resultaten zijn door TNO goedgekeurd en die kunt u hier lezen (zie de link hieronder). Deze resultaten helpen ons bij gesprekken met de overheid.

Krachten gebundeld met historische treinen, oldtimers en vliegtuigen
Trots zijn we op de samenwerking met de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). Deze samenwerking heeft in januari van dit jaar geleid heeft tot een gezamenlijke verklaring over duurzaam mobiel erfgoed. Uitgangspunt is dat het mobiele erfgoed in werkende staat gehouden wordt met respect voor de historische en technische authenticiteit. Deze verklaring zal worden aangeboden aan de staatssecretaris van OCW en/of de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Onze commissie: vanuit het DB van de FVEN (Hans van Nispen, voorzitter), vanuit de BASM (Martin Mol), de VDMS (Matthijs Wink), de NVORG (Hetty Dokter, secretaris), de LVBHB (Simon de Waard en Jos Tubbing), ‘duurzaamheidsspecialist’ en VDMS lid (Professor Pier Vellinga) en directeur van EOC-verzekeringen en VDMS lid (Ton van Dongen).

 1. Position paper 2019
 2. Brief wethouder Amsterdam d.d. 1 juni 2021
 3. Onderzoek voertuigen/vaartuigen oktober 2021
 4. Artikel Schuttevaer, 18 maart 2022
 5. Position paper 2.0, april 2022
 6. Voortgangsrapportage 11 mei 2022
 7. Petitie mei 2022
 8. Nieuw Jaarplan 2022-2023 commissie duurzaam varend erfgoed, september 2022
 9. Nieuw Definitieve resultaten eerste enquête brandstofgebruik en emissies, november 2022
 10. Nieuw Stichting MCN: voor duurzaam mobiel erfgoed, 20 januari 2023.
 11. Resultaten enquete meer duurzame brandstoffen, 2023 06 26

De mensen van de commissie Duurzaam Erfgoed

“…Wie zijn die mensen van de commissie duurzaam varend erfgoed….. en wat drijft ze?”

Hetty Dokter (secretaris commissie DVE) interviewde verschillende leden van de Commissie Duurzaam Erfgoed. Je kan hieronder de verschillende interviews lezen, in pdf formaat, openen in een nieuw tabblad

Matthijs Wink, lid commissie DVE;

Martin Mol, lid commissie DVE;