Bestuur FVEN zoekt secretaris

De FVEN heeft een Algemeen bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de behoudsorganisaties, en een Dagelijks bestuur voor lopende zaken en beleidsvoorbereiding. Het AB en het DB delen de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kunnen in het AB bestuursleden aangesteld worden voor specifieke taken. De secretaris is ook betrokken bij het organiseren en ondersteunen vaan commissies en werkgroepen van de FVEN. Het DB, en daarmee ook de secretaris, wordt ondersteund door het bureau FVEN/RVEN.

Bekijk hier de vacature.

Geplaatst in Bestuurszaken.