Criteria

Voor aanmelding en opname in het Register gelden de volgende toelatingseisen:

  • De aanmelding betreft een schip oorspronkelijk ontworpen en gebouwd om mee te varen.
  • Het schip is meer dan 50 jaar geleden te water gelaten
  • Het heeft ligplaats in Nederland of vaart onder Nederlandse vlag
  • Het scheepstype was meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend op de Nederlandse wateren of was typerend binnen de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw.

Hierbij wordt het vaartuig op de volgende punten beoordeeld:

  • Romp
  • Opbouw
  • Voortstuwing
  • Interieur

Bij elk van deze punten wordt gekeken naar de vorm, het materiaal en de gebruikte techniek.

Omdat de algemene criteria niet alle specifieke eigenschappen van elk scheepstype dekken, zijn er per scheepstype aanvullingen op deze criteria.

Criteria voor opname in het Register Varend Erfgoed Nederland kunt u hier lezen of downloaden.

Waarom aanmelden?

Download hier de argumenten die aangeven waarom aanmelden loont.

Tarieven

Download hier de tarieven voor aanmelding,  heraanmelding en verlenging, alsook voor vervanging van de wimpel en de schouwprocedures.

Betalingen voor het Register lopen via:
IBAN rekening: NL88 INGB 0004 3039 75
ten name van Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland te Amsterdam.
Onder vermelding van:
REDEN BETALING (b.v. aanmelding) NAAM SCHIP – NAAM EIGENAAR – NAAM BEHOUDSORGANISATIE – bij heraanmelding of verlenging het graag het Register (RVEN) nummer vermelden.