In Memoriam: Henk Brunt

Tiel, 17 maart 1946 —– Zaandam, 26 februari 2023

Op 28 februari bereikte ons het droeve bericht dat ons zeer gewaardeerde erelid, Henk Brunt, op 26 februari op 76 jarige leeftijd is overleden. Dat Henk ernstig ziek was, was ons bekend, maar zo’n bericht komt toch altijd onverwachts.

Henk werd al op 1 augustus 1993 officieel lid bij de Oude Glorie met zijn Bakdekkruiser met kofferdek ‘Jantina’, genoemd naar zijn geliefde echtgenote Tineke. Hij heeft zich altijd ten volle ingezet voor het behoud van het vooroorlogse varend erfgoed in Nederland. Hij was 20 jaar bestuurslid, waarvan 15 jaar voorzitter, bij de Vereniging van Booteigenaren Oude Glorie (V.B.O.G). Ook heeft hij  zich zeer ook actief bezig gehouden met de coördinatie van evenementen, aanbrengtochten en provincietochten. Hij was onze talentvolle en humoristische veilingmeester, editor,  schouwer en administrateur.

De laatste 5 jaar is Henk intensief bezig geweest om de administratie te digitaliseren en hij heeft ca. 8 GB aan documenten gescand, gerubriceerd en opgeslagen. Zijn motto was: “De beste manier om het Varend Erfgoed in stand te houden is door het in de vaart te houden”.

Op 5 maart 2022 is hij wegens zijn grote verdiensten voor de Oude Glorie benoemd tot erelid van de VBOG.

Henk is tevens zeer nauw betrokken geweest bij de oprichting van de FONV (Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen) nu genaamd FVEN en medeoprichter van het NRVM (Nederlands Register Varende Monumenten) nu genaamd het RVEN (Register Varend Erfgoed Nederland). Hij heeft zich ruim 15 jaar actief als vrijwilliger en bestuurslid bezig gehouden met de promotie van de Varende Monumenten®. Naast bestuurswerk heeft Henk ook bureauwerkzaamheden gedaan voor de federatie, zowel in Amsterdam als in Zaandam.

Sinds 2014 was Henk een zeer gewaardeerd sluiswachter bij de Hondsbossche Sluis in Zaandam, waarvoor hij ook een mooie en veel geraadpleegde website maakte.

Bij het voetveer van Zaandijk was hij als vrijwilliger en schipper betrokken sedert 2019. Daar vervoerde hij voornamelijk toeristen van de Zaandijkersluis naar de Zaanse Schans en terug.

In de jaren 80 was hij enige jaren leider van de scoutinggroep ‘de Watergeuzen’. Daar heeft hij zijn kennis en ervaring gedeeld omtrent het zeilen. Ook was hij betrokken bij de organisatie van kampen en weekenden weg.

Op 30 september 2022  werden hem door burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming,  in Loods 4 te Zaandijk de versierselen opgespeld behorende bij de orde Ridder van Oranje-Nassau, waartoe hij door onze Koning Willem Alexander was voorgedragen.

Henk was altijd in voor een grap en zat nooit verlegen om een praatje. Velen herinneren hem als de veilingmeester bij de Oude Glorie van oude nautische objecten ten bate van de vereniging.

Het toeval wil dat Henk op 4 maart 2023 in Zaandam werd gecremeerd op precies dezelfde tijd dat de Algemene Leden Vergadering van de Oude Glorie in Bunschoten-Spakenburg plaats vond. Hij hield het liefst en tot op het laatst zelf de regie in handen.

Wij blijven ons Henk herinneren als een vrolijke, betrokken en zeer veelzijdige man waar je niet zo maar omheen kon. Hij had ontzettend veel kennis van alle typen schepen en was een gerespecteerd expert op het gebied van het varend erfgoed.

Ook was hij een vaardig schipper met goede kennis van alle vaarregels.

Vaar…..wel Henk, we zullen je missen!

Piet Middendorp Voorzitter Oude Glorie Bestuurslid FVEN

Geplaatst in FVEN.