Commissie Duurzaam Varend Erfgoed is gesprekspartner voor de politiek en neemt haar verantwoording!

Het is jullie waarschijnlijk niet echt opgevallen maar achter de schermen is de FVEN commissie Duurzaam Varend Erfgoed volop in gesprek met decentrale en centrale overheden. Verder zitten we om de tafel met diverse adviesorganen zoals TNO/RIVM en subsidieverstrekkers om onze belangen, aangaande verduurzaming, helder en duidelijk uit één te zetten.

Als Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) staat voor een enorme uitdaging om met de Varend Erfgoed vloot in Nederland, duurzaam te blijven varen.  Onze slogan is “De grootste vloot Varend Erfgoed ter wereld”. En dat willen wij ook zo houden. Dit betekent dat wij als FVEN willen aangeven hoe wij met deze uitdaging omgaan; waar wij staan en hoe wij hieraan nader vorm willen geven. We willen een serieuze gesprekspartner zijn en buigen in de gespreken mee máár “binnen grenzen” die het realiseren van onze doelstelling mogelijk blijven maken.

Doel is om de 5 punten zoals verwoord in ons geactualiseerd Concept Position Paper onder de aandacht te brengen bij juist die partijen die het verschil kunnen maken voor de FVEN.

Het is nog een concept dat zijn bevestiging moet krijgen in het Algemeen Bestuur van de FVEN  maar het geeft wel de richting aan waarin wij willen voortgaan

De FVEN maakt zich dus sterk voor Duurzaam Varend Erfgoed. We hebben daar een commissie voor opgericht die onze belangen gedegen en met relevante onderbouwing kan verwoorden. De commissie vindt het van groot belang dat de authenticiteit van de Erfgoed schepen, zo min mogelijk, wordt aangetast. Vandaar dat wij stellen dat we binnen grenzen meegaan! De mate waarin een object nog in originele staat verkeert, bepaalt mede de cultuurhistorische waarde.

Voortbordurend op hetgeen in het Position Paper uit 2019 stond, zien we anno 2022 nieuwe mogelijkheden voor verduurzaming van het Varend Erfgoed vloot.

We zetten nu alles op alles om de overheid te overtuigen van het belang ons te ondersteunen bij het verwerven van een status aparte voor het varend/mobiel erfgoed. Het is in onze ogen echt een nachtmerrie elektrisch aangedreven stoomsleper als Varend Erfgoed te gaan zien. Dat moeten we dus zien te voorkomen. Wordt vervolgd!

Afbeelding: de Dockyard IX ging in 1996 van kolen naar oliestook over

Geplaatst in Wet en Regelgeving.