Amsterdam en emissievrij varen

De Amsterdamse gemeenteraad heeft onlangs de nota Varen deel 2 vastgesteld, een uitwerking van de nota Varen deel 1. De bedoeling van de gemeente is nieuw beleid te maken om de drukte op het binnenwater te beheersen. Beleidsvoornemens die het Varend Erfgoed treffen, zijn het verhogen van de tarieven voor de doorvaart en het stellen van emissie eisen. Zo wordt uitstootvrij varen in 2025 verplicht voor pleziervaart in het stadscentrum, uitgezonderd de doorvaartroutes. Vanaf 2030 geldt uitstootvrij varen voor al het Amsterdams binnenwater.

De FVEN heeft bij de gemeente bepleit dat er een uitzonderingspositie voor het Varend Erfgoed moet komen inzake het vaarvignet en de duurzaamheidseisen. Een motie van de Amsterdamse oppositie partijen die de gemeente opriep om dergelijk uitzonderingsbeleid nog dit jaar te maken, haalde het net niet. Een motie om te onderzoeken hoe die uitzonderingspositie de komende tijd kan worden uitgewerkt, is met algemene stemmen aangenomen. Werk aan de winkel dus, de FVEN houdt de vinger aan de Amsterdamse pols.

De FVEN zal met de gemeente in overleg treden op basis van ons Positionpaper; “Duurzaam Varend Erfgoed” dat ook is toegezonden aan de verantwoordelijke gemeenteraadsleden. Tevens blijft de FVEN bij de Gemeente Amsterdam aandringen op het realiseren van een passantenhaven voor geregistreerd Varend Erfgoed.

Foto: Varend Erfgoed in Amsterdam, collectie B.A.S.M. – foto: J. van Haarlem

Geplaatst in Wet en Regelgeving.