Profiel Voorzitter FVEN m/v

De Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is opgericht om de belangen van de (varend erfgoed) Behoudsorganisaties en hun leden te behartigen. Met name die zaken die door individuele Behoudsorganisaties niet zo effectief kunnen worden georganiseerd en waar een breder platform de zeggingskracht verhoogt:

 • Belangenbehartiging zoals wet – en regelgeving en gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid;
 • Bevordering van restauratie en vastleggen van het varend erfgoed in het Register Varend Erfgoed Nederland en het gezamenlijk inkopen van materialen en diensten.

De FVEN is aangesloten bij de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). De voornaamste doelstelling van MCN is het leveren van een essentiële bijdrage aan het behoud van mobiel erfgoed ‘weg’, ‘water’, ‘lucht’ en ‘rail’ in ons land. Daarnaast wil MCN het mobiele erfgoed van de sectoren, een gezamenlijk gezicht geven en mede de collectieve belangen van het museale en particuliere erfgoed behartigen.

Opgaven

De Voorzitter van FVEN staat (in nauwe samenwerking met de overige leden van het bestuur) voor de volgende opgaven:

 • Naar buiten het belang uitdragen van het Nederlands Varend Erfgoed;
 • Het bevorderen en uitvoeren van een beleid dat de integrale aandacht voor de Behoudsorganisaties tot uitdrukking brengt en steun oplevert;
 • Het integreren van de activiteiten van de FVEN tot een efficiënt, effectief en professioneel geheel;
 • Het handhaven van de geloofwaardigheid van de FVEN organisatie, rekening houdend met de onafhankelijkheid van alle betrokken partijen.

Positie

De Voorzitter geeft leiding aan het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur van de Stichting FVEN. Het DB bestaat naast de Voorzitter uit de Secretaris, de Penningmeester en vier Leden DB.

Het DB wordt met raad en daad ter zijde gestaan door ervaren adviseurs.

Takenpakket Voorzitter

 • Treedt naar buiten als het boegbeeld van FVEN en draagt visie en strategie uit;
 • Leidt jaarlijks de tien DB en vier AB vergaderingen;
 • Verbindt en stimuleert de leden van DB en AB bij de uitvoering van de taken;
 • Werkt nauw samen met de adviseurs;
 • Is de drijvende kracht achter het project ‘Professionalisering FVEN organisatie’;
 • Is deelnemer in het Overleg Mobiele Collectie Nederland/Ministerie OC&W/RCE.

Profiel

De Voorzitter wordt geacht om, op basis van communicatieve vaardigheden een open en constructieve houding ten opzichte van de interne organisatie en de erfgoed wereld daarbuiten te realiseren.

Belangrijke kenmerken van het profiel van de kandidaat zijn:

 • Breed geïnteresseerd in Nederlands erfgoed;
 • Ervaren op het gebied van het besturen, bij voorkeur met voorzitterschap, van een middelgrote branche- en/of dienstverlenende organisatie;
 • Signaleert tijdig belangrijke ontwikkelingen en speelt hierop tijdig in;
 • Zakelijk, resultaat- en doelgericht, maar respectvol en met gevoel voor mensen;
 • Transparant, bereid tot open dialoog, is toegankelijk en geïnteresseerd;
 • Seniore persoonlijkheid (delegerend, motiverend en verbindend);
 • Spreekt aan op gemaakte afspraken, is daarin consequent en doortastend;
 • Schuwt drastische interventies niet, zorgt voor draagvlak;
 • Voldoende beschikbaar: een halve tot een hele dag per week.

Beloning

Aan de functie is geen beloning verbonden. Gemaakte onkosten kunnen bij de Penningmeester worden gedeclareerd volgens de afspraken binnen de FVEN.

Meer informatie kan u krijgen van Olav Loeber, adviseur FVEN, olav.loeber@gmail.com, tel: (06) 53 15 30 83 of Huib Haccoû, secretaris FVEN, secr@fven.nl, tel: (06) 53 54 47 64.