Vdms

Doelstelling van de vereniging

De doelstelling van de vereniging is het behouden van dit varend erfgoed en het organiseren van evenementen. Het sociale aspect heeft een ruime plaats binnen de vereniging, jaarlijks worden er vele evenementen georganiseerd, waarvan de Nationale Sleepboot dagen het hoogtepunt vormen. Gemiddeld 200 schepen nemen aan deze sleepbootdagen deel. De schepen worden opengesteld voor publiek, rondvaarten worden georganiseerd en behendigheidswedstrijden worden gehouden.

Lidmaatschap

Alle schepen die zijn aangesloten bij de VDMS zijn herkenbaar aan de blauwe verenigingsvlag. Alleen als men in het bezit is van een geschouwde sleepboot of opduwer wordt men toegelaten als volwaardig lid. Dit schouwen gebeurt door een speciale schouwcommissie welke volgens vastgestelde richtlijnen te werk gaat. Ook belangstellenden zonder boot kunnen zich aanmelden als begunstiger. Alle leden ontvangen het Verenigingsblad, de "Beting", dat 8 maal per jaar verschijnt.

Historisch erfgoed

Om dit historisch erfgoed te bewaren is de behoudcommissie van de Vereniging de Motorsleepboot al een aantal jaar bezig om samen met de FVEN (Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen) een register op te bouwen van varende monumenten. De motorsleepboten van de leden zijn veelal 50 jaar of ouder en kunnen in aanmerking komen voor opname in het "Nationaal Register Varende Monumenten". De behoudcommissie staat de leden ook met raad en daad terzijde. Tevens beschikt de behoudscommissie over een grote bibliotheek van scheepsmotoren en vakliteratuur welke door de leden kan worden geraadpleegd.

 

WEBSITE

WEBSITE