Privacy verklaring

Privacy-verklaring (20180530)

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 806504043. De FVEN houdt kantoor aan het Kattenburgerplein 1, Amsterdam. Deze privacyverklaring geldt ook voor het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN).

De doelstelling van de FVEN is de belangenbehartiging van het Varend Erfgoed,

het coördineren en stimuleren van gezamenlijke activiteiten en het registreren van het Varend Erfgoed. De doelstelling van de RVEN is het opzetten, inrichten en beheer van een register voor al het Varend Erfgoed in Nederland.

Betrokkenen

De FVEN bestaat uit behoudsorganisaties, gemandateerde bestuursleden, werkgroep- en projectleden en adviseurs (hier te noemen ‘betrokkenen’)

Doel en gebruik gegevens:

1. het doel van de gegevens opvragen en gebruiken is het voeren van een administratie, de incasso van de bijdragen van behoudsorganisaties en de eigenaars van Varend Erfgoed informeren over evenementen, waarbij de FVEN betrokken is;

2. De gegevens worden voorts gebruikt voor het inrichten en beheren van het RVEN;

3. de persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen met een rechtmatig doel en niet voor een ander doel gebruikt, zoals het delen met sponsoren;

4. emailadressen worden niet verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen;

5. de lijst van betrokkenen is uitsluitend beschikbaar aan deze betrokkenen;

6. bij einde betrokken lidmaat/donateurschap worden de gegevens maximaal twee jaar bewaard, de financiële gegevens zeven jaar.

Ontvangers gegevens: de gegevens worden verwerkt in de administratie van de FVEN, in het RVEN en op de mailserver van de hostingspartij.

De betrokkene heeft de volgende rechten:

a. recht op inzage in de eigen persoonsgegevens;

b. recht op rectificatie van de eigen persoonsgegevens;

c. recht op data portabiliteit;

d. recht op verzet tegen een bepaalde verwerking;

e. recht op indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

f. recht op het stoppen van het gebruik van de gegevens.