Nvorg

WEBSITE

WEBSITE

KNRM

WEBSITE

Wie zijn wij?

Wij zijn mensen die iets met de zee hebben. Onze leden zijn in het bezit van een of meerdere reddingboten hoofdzakelijk van de oorspronkelijke beide Nederlandse Reddingsmaatschappijen namelijk (K.)N.Z.H.R.M en de (K.)Z.H.M.t.R.v.S. de Noord en de Zuid. Daarnaast zijn ook buitenlandse schepen van ons omringende landen vertegenwoordigd. Zie ook onze statuten en huisreglementen. Onze donateurs/vrijwilligers ondersteunen ons financieel en met hand en spandiensten waar nodig.

Wat doen wij?

Het doel van onze vereniging is de ex-reddingboten in algemene zin in de vaart houden. Een stuk nautische geschiedenis zichtbaar blijven maken en promotie/werving voor de KNRM.

Dit door het bijwonen van nautische evenementen, organiseren van vaartochten, begeleiden van evenementen en organiseren van evenementen. Dit alles om deze schepen en hun geschiedenis niet verloren te laten gaan.