Mobiel Erfgoed presenteert gemeenschappelijke verklaring Duurzaamheid

Het initiatief van de commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE) van de FVEN, om te komen tot een ‘Mobiel Erfgoed-breed-duurzaamheids-positionpaper’, heeft er toe geleid dat er een gezamenlijk gedragen verklaring is opgesteld, het “Scheepvaartmuseum-akkoord” voor duurzaam mobiel erfgoed. FVEN bestuurslid en voorzitter van de commissie DVE Hans van Nispen heeft zich hiervoor ingespannen.

Gemeenschappelijke verklaring van de vier bij Mobiele Collectie Nederland aangesloten koepelorganisaties voor mobiel erfgoed. Binnen de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) werken vier koepelorganisaties van het mobiel erfgoed samen:

 • de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (historische wegvoertuigen)
 • Historisch Railvervoer Nederland (historische treinen en trams),
 • Federatie Varend Erfgoed Nederland (historische schepen)
 • Nationale Federatie Historische Luchtvaart (historische vliegtuigen).

Zij hebben zich als volgt gezamenlijk uitgesproken over duurzaamheid in relatie tot het behoud van mobiel erfgoed:

 1. MCN is zich bewust van de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt en dat die van iedereen inzet vraagt om te verduurzamen.
 2. Het is essentieel dat het mobiel erfgoed in werkende staat aan het publiek kan blijven worden getoond, dat wil zeggen varend, rijdend of vliegend.
 3. Het in werkende staat houden en tonen is ook van groot belang voor een duurzaam behoud van mobiel erfgoed en zal altijd moeten geschieden met respect voor de historische en technische authenticiteit.
 4. Alleen op die wijze kan mobiel erfgoed op de juiste wijze worden beleefd en worden ook op de lange duur vaardigheden in stand gehouden op het gebied van restauratie, gebruik en presentatie van het mobiele erfgoed.
 5. MCN zal zich blijvend inzetten om dit materiële en immateriële erfgoed veilig te stellen als onderdeel van het totale Nederlandse erfgoed.
 6. MCN ziet het als noodzakelijk dat de mobiel-erfgoedsector kan blijven beschikken over middelen die nodig zijn om dit gebruik te kunnen voortzetten, zoals brandstoffen, vakkennis, onderdelen en zet zich hiervoor in.
 7. MCN zal zich inzetten om waar mogelijk het gebruik van alternatieve brandstoffen en technologieën die de laagste mogelijke milieubelasting geven, te stimuleren, o.a. door de kennis daarover met de leden te delen.
 8. Bij alle activiteiten rondom het beheer van mobiel erfgoed, zoals bijvoorbeeld stalling en onderhoud, worden waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen genomen.
 9. MCN en de bij haar aangesloten organisaties zullen intensief samenwerken met vergelijkbare organisaties in binnen- en buitenland om kennis en ervaringen te delen en gemeenschappelijk te streven naar nationale en internationale wetgeving c.q. ontheffingen om het blijvend gebruik van mobiel erfgoed mogelijk te maken.

Aldus overeengekomen door vertegenwoordigers van de vier sectoren, verenigd in MCN, in het Scheepvaartmuseum Amsterdam op 20 januari 2023

Download hier de verklaring in pdf

Afbeelding: de stoomsleepboot Dockyard IX ging in 1996 van kolen naar oliestook over, afbeelding Wikipedia

Geplaatst in Mobiel erfgoed.