Milieuzone Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil vanaf 2 januari 2025 een uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen instellen in het centrumgebied van Amsterdam. Het Platform Duurzaamheid Varend Erfgoed (DVE) van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een ontheffingsregeling voor het varend erfgoed. En niet zonder resultaat: voor varend erfgoed komt er een ontheffingsregeling.

In de collegevoordracht van de wethouder Varen staat het volgende:

“Voor vaartuigen die zijn opgenomen in het register van de FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland) is een ontheffing voor varend erfgoed mogelijk. Dit register is erkend door de Mobiele Collectie Nederland en wordt door de gemeente gehanteerd als basisregister. Na gemeentelijke toestemming kan een ontheffing worden verleend voor varend erfgoed. Het vaartuig moet tevens in bezit zijn van een geldig vignet.De ontheffing wordt vooralsnog verleend tot 1 januari 2030.”

Van 22 april 2024 tot en met 10 juni 2024 nodigt de gemeente Amsterdam u uit te reageren op het beleidsvoornemen instellen uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen via amsterdam.nl/inspraak.

 De ontheffingsregeling varend erfgoed zal na de inspraakperiode formeel worden uitgewerkt in het definitieve collegebesluit.

 Voor meer informatie zie de website van de Gemeente Amsterdam: Vaartuigen – Gemeente Amsterdam.

 

Geplaatst in Duurzaam Varend Erfgoed.