FVEN Nieuwsbrief zomer 2023

Kijk hier om de gehele nieuwsbrief te lezen

Bericht van de voorzitter.

In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de gebeurtenissen binnen onze Federatie. Allereerst mogen we een nieuwe behoudsorganisatie in ons midden verwelkomen en dat zijn de Schottelboten. Dit zijn historische vaartuigen met een actief maatschappelijk verleden en nu in handen van liefhebbers, die de vaartuigen met veel liefde in goede staat proberen te houden. Het interview met de secretaris Joey Godefroot treft u aan in deze nieuwsbrief, incl een link naar een filmpje van de intocht rond Hemelvaart van hun vloot in Amersfoort ter gelegenheid van hun 30 jarig bestaan als Schottelboten organisatie. Ik heb hen bezocht 19 mei in de haven van Amersfoort, ruim 23 Schottelboten lagen er prachtig bij, als varend erfgoed trokken zij veel aandacht van de voorbijgangers en de lokale kranten en media. Mooie promotie!

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een BO en dat zijn de Zalmschouwen. Ondanks de diverse contacten die we met hen hebben gehad op bestuurlijk niveau, hebben we hen niet aan boord kunnen houden. Helaas. De deur blijft open staan ingeval zij in de toekomst zich toch weer willen aansluiten bij de FVEN.

Zoals bekend zal ons bureau rond de zomer Het Scheepvaartmuseum(HSM) verlaten. We zijn druk op zoek naar een alternatieve werkplek voor Bea, Martin en Tiemke. In de eerstvolgende Nieuwsbrief hopen we hier meer informatie over te kunnen geven.

Stand van zaken omtrent de uitwerking van de speerpunten jeugd, duurzaamheid, lobby, vakmanschap, register en communicatie het volgende: Ten aanzien van de jeugd verwijs ik graag naar onze website, daar staat het resultaat van de eerste inventarisatie van de jeugdactiviteiten van de BO’s.

Met betrekking tot jeugd en vakmanschap is er onlangs een brief naar de BO’s verstuurd met o.a de vraag om ons te informeren over nieuwe jeugdactiviteiten en initiatieven rondom het op niveau houden van het vakmanschap. Verzoeke daar op te reageren, dan kunnen we deze onderwerpen met elkaar delen en op de website levendig houden. De afkadering van de lobby activiteiten is nog beetje een zoektocht; we moeten de balans zien te vinden tussen effectieve en gerichte lobby en een logische breedte.

Onze duurzaamheidscommissie (DVE) is voortvarend op weg met aantoonbare resultaten, daar gaan we in deze Nieuwsbrief meer concreet op in. Ook onze registercommissie heeft al heel veel bereikt in een korte tijd. En de eerste fase van de inventarisatie van het restauratie archief tbv het digitaliseren en een subsidie aanvraag is afgerond. Ook hier een aantoonbaar resultaat.

Bestuurlijk komt er weer een verandering aan, helaas. Joost van den Berg heeft een extra taak bij zijn werk erbij gekregen, daardoor kan hij zich niet meer inzetten zoals hij dat zou willen voor het lidmaatschap van het DB met communicatie in zijn portefeuille. Wij betreuren dit zeer, hij was namelijk al heel goed op weg, maar we kunnen zijn besluit niet anders dan accepteren. Joost heeft zijn werkzaamheden reeds afgerond en waar nodig overgedragen aan een van de collega. Joost bij deze nogmaals veel dank en we houden contact. Er is dus een vacature in het DB. De betreffende advertentie is reeds geplaatst in de Scheepspost, de Erfgoedvrijwilligersbank en op onze website. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u met ons mee denkt en mogelijke kandidaten attendeert op deze vacature en/of rechtstreeks in contact brengt met Kees Weststrate, hij neemt e.e.a. namens het bestuur voorlopig waar.

Verder zoeken we hulp voor het samenstellen van de Nieuwsbrief, voor Bea Pijn-Blom is het erg veel werk naast haar andere werkzaamheden, Wie wil een dag per maand/6 weken (niet in juli/ugustus) Bea helpen bij het samenstellen van de Nieuwsbrief? Het is heel leuk werk!!

Tot slot treft u meer informatie aan over het Maritieme evenement bij het Maritiem Museum in Rotterdam in augustus/september.

Ik wens u veel leesplezier en uw feedback is altijd welkom.
Heeft u onderwerpen voor de volgende nieuwsbrief, schroom niet die aan te melden bij Bea Pijn-Blom. (deadline 15 september)
Ik wens u een heel mooi en inspirerend zomer-vaarseizoen toe!!
Vriendelijke groeten
Margriet Tiemstra
Voorzitter FVEN

Wilt u op de hoogte blijven van het FVEN nieuws? Mail dan naar register@fven.nl met vermelding van ‘Nieuwsbrief’.

Kijk hier om de gehele nieuwsbrief te lezen

Geplaatst in Nieuwsbrief.