Brief aan de BO’s over Vakmanschap en Jeugd

Geachte bestuursleden van de FVEN,

Twee van de speerpunten van de FVEN betreffen Jeugd als Vakmanschap. Op de Themadag van 11 maart zijn deze twee punten verder aan de orde gekomen. Er is besloten een inventarisatie te maken wat er op deze gebieden gebeurt en welke ontwikkelingen gaande zijn bij de verschillende BO’s. Hierbij vragen we uw medewerking, zie verder hieronder.

Vakmanschap en jeugd

Varend erfgoed in Nederland speelt een belangrijke rol in onze maritieme geschiedenis en culturele beleving. Het omvat een breed scala aan historische schepen die door bevlogen liefhebbers in de vaart worden gehouden. Dit laatste speelt een cruciale rol bij het behoud, maar vereist ook vakmanschap en betrokkenheid. Niet in de laatste plaats van de aankomende caretakers, de jeugd. Hier wordt door de behoudsorganisaties op verschillende wijze invulling aan gegeven en de FVEN zou dit graag willen delen door de activiteiten onderling uit te wisselen.

Het betrekken van de jeugd bij varend erfgoed is van groot belang om ervoor te zorgen dat deze rijke traditie wordt voortgezet en gewaardeerd. Het biedt een unieke kans om jongeren te inspireren en hen bewust te maken van de waarde van cultureel erfgoed, vakmanschap en maritieme tradities. Door hen in contact te brengen met historische schepen en het vakmanschap dat daarbij komt kijken, kunnen we hun interesse wekken en hun betrokkenheid vergroten.

Een van de belangrijkste aspecten bij het overdragen van vakmanschap is het stimuleren van actieve betrokkenheid en hands-on ervaringen. Door jongeren de mogelijkheid te bieden om mee te werken aan restauratieprojecten, zeiltochten te maken of deel te nemen aan ambachtelijke workshops, kunnen ze waardevolle kennis en vaardigheden opdoen. Ze leren over traditionele scheepstechnieken, zoals houtbewerking, navigatie en onderhoud van de schepen. Deze praktische ervaringen dragen bij aan het behoud van vakmanschap en stellen jongeren in staat om zelf deel uit te maken van het varend erfgoed.

Daarnaast spelen educatieve programma’s en evenementen een belangrijke rol bij het betrekken van de jeugd. Door middel van lezingen en rondleidingen kunnen jongeren meer te weten komen over de geschiedenis en de betekenis van varend erfgoed. Het is essentieel om educatieve initiatieven te ontwikkelen die aansluiten bij de interesses en belevingswereld van jongeren, zodat ze zich op een boeiende en relevante manier kunnen verbinden met het erfgoed.

Op de website van de FVEN is een eerste inventarisatie gemaakt van de activiteiten met de jeugd, de oude ambachten en het vakmanschap. Wij zouden dit graag willen uitbreiden en onderhouden en vragen daarvoor jullie medewerking.

Mocht er iets worden ondernomen binnen jullie behoudsorganisatie dan zouden wij dat graag willen vernemen om het te delen. Graag uw reactie!  Neem hiervoor contact op met het kantoor van de FVEN bureau@fven.nl

Met vriendelijke groet, Jan Warnsinck

Secretaris Federatie Varend Erfgoed Nederland
secr@fven.nl of bel: 06 53780235
Geplaatst in Aangesloten organisaties.