Barcelona Charter

De Europese koepelorganisatie EMH (European Maritime Heritage) heeft in 2003 een handvest voor het behoud en de restauratie van historische, in gebruik zijnde schepen opgesteld.

Link naar de officiële Engelstalige tekst van het charter.

Link naar het officiële Engelstalige commentaar.

Link naar de Nederlandse vertaling van het handvest.

Link naar het Nederlands commentaar.

Link naar de website van European Maritiem Heritage