Subsidies Immaterieel erfgoed

Heb jij een project dat gericht is op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed? Misschien is de subsidieregeling Immaterieel erfgoed iets voor jou.

Met de subsidieregeling Immaterieel erfgoed stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie eigentijdse vormen van beoefening zodat het toekomstbestendig is. Door een extra impuls vergroten zij de aandacht, erkenning en waardering voor immaterieel erfgoed.

Het fonds ondersteunt projecten waarin erfgoedbeoefenaars en erfgoedgemeenschappen werken aan het van deze tijd houden of maken van hun immaterieel erfgoed zodat het ook in de toekomst beoefend kan blijven worden. Door bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan of nieuwe beoefenaars te betrekken kan het immaterieel erfgoed eigen worden gemaakt en krijgt het nieuwe toepassingsvormen.

Wat is immaterieel erfgoed?
Immaterieel erfgoed is levende cultuur die wordt doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten. Het is wat mensen maken met hoofd, hart en handen. Door het beoefenen blijft erfgoed dynamisch, verandert het mee met de tijd en wordt het doorgegeven aan volgende generaties.

Je kan dan bijvoorbeeld denken aan: gondelvaart, strontweek, papierscheppen, Anansi vertellen, shanties zingen, Hindelooper cultuur, Staphorster stipwerk, heggenvlechten. Maar er is nog veel meer. Op de site van het kenniscentum immaterieel erfgoed vind je nog meer voorbeelden.

Aanvragen
Je kunt een aanvraag indienen van 1 april 2019 t/m 18 december 2020, of tot het totale budget bereikt is. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Bedragen
De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,- per project.
Het totale beschikbaar budget is € 1.500.000,-

Kijk hier voor meer info

Geplaatst in Immaterieel erfgoed, Subsidies.