Sluit je aan bij het Platform Erfgoedhavens Nederland

Vanuit de werkgroep Havens & Ligplaatsen is het initiatief genomen om het Platform Erfgoedhavens Nederland (PEN) op te richten. Het is de bedoeling dat alle historische-, museum- en erfgoedhavens daar deel van uit kunnen gaan maken. Onder het aloude motto ‘samen sta je sterker’ denken we dat het juist nu een belangrijk moment is om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de grote veranderingen die gaande zijn vanuit de toenemende regulering, maar ook de kansen te pakken die er liggen in het overleg met overheden. 

Door de positie die het Mobiele Erfgoed in de Erfgoedwet heeft gekregen is de landelijke overheid zeer bereidwillig geworden om achter het Varend Erfgoed te gaan staan en mee te werken om het behoud ervan te bevorderen. Nu is het zaak om dat ook op lokaal niveau voor elkaar te krijgen en met de nieuwe Omgevingswet, die binnenkort in werking gaat treden, zijn er prachtige kansen om dat te doen. Dat betekent wel dat we ons als verenigde erfgoedhavens naar de overheid op moeten kunnen stellen als de partij waar ze niet omheen kunnen. In het overleg met de landelijke overheden is kennis nodig over de knelpunten op lokaal niveau, waarbij is gebleken dat wanneer die knelpunten goed bekend zijn, er bereidheid is om dit op te lossen. Omgekeerd zal veel van wat met de landelijke overheid wordt overeengekomen op lokaal niveau tot stand moet komen. Door kennis te delen binnen het Platform Erfgoedhavens worden lokale havens versterkt om dat binnen hun gemeente voor elkaar te krijgen.

 

Het Platform is een manier om kennis te delen en knelpunten waar vele havens tegenaan lopen op te lossen met hulp van ervaringen die bij andere havens zijn opgedaan. Bij de eerste bijeenkomst is gebleken dat het Platform Erfgoedhavens een belangrijke rol kan vervullen als netwerk van de mensen, die zich met al hun enthousiasme en kennis inzetten voor de meer dan 30 erfgoedhavens in Nederland. Het is de bedoeling om die gezamenlijke kennis via het Platform voor alle deelnemers beter toegankelijk te maken. Het landelijk organiseren van dit werk als kenniscentrum biedt ook mogelijkheden om gelden beschikbaar te krijgen, waardoor de organisatie kan professionaliseren. Er zijn al gesprekken gaande om geld beschikbaar te stellen om middels een cursus kennis op te doen over de veranderende wet- en regelgeving en wat dat betekent voor de havens met Varend Erfgoed.

 

In oktober 2016 hebben we met 12 havens een kleinschalige start gemaakt. In de opstartfase hebben we nog beperkte middelen om het Platform te organiseren, maar toch zijn we er nu aan toe om alle erfgoedhavens deel te laten nemen en op 16 mei houden we een tweede bijeenkomst.

 

Meld je nu aan bij het Platform Erfgoedhavens Nederland door een mail te sturen naar:

roelbosch@ms-panta-rhei.nl.

Vermeldt daarbij:

Je contactgegevens;

De erfgoed- of museumhaven waar je deel van uitmaakt;

Of je in het bestuur zit of dat je de liggers vertegenwoordigt;

De contactgegevens van andere mensen van jouw haven die in de correspondentie van het PEN opgenomen willen worden (door daarin volledig te zijn spaar je ons een hoop werk uit!);

En als je dat wilt, wat voor jullie haven belangrijke prioriteiten of knelpunten zijn.

 

Het Platform Erfgoedhavens Nederland staat open voor alle historische-, museum- en erfgoedhavens, of je nu 3 of 30 of nog meer ligplaatsen hebt.

 

Roel Bosch namens het Platform Erfgoedhavens Nederland i.o.

Geplaatst in Schepen in nood.