Procedure

De procedure bestaat uit een aantal stappen

1. Aanmelding

Wilt u uw schip aanmelden voor het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN), download HIER het aanmeldingsformulier.

Wilt u een her-aanmelding doen van een schip dat al bekend is in het register, download HIER het her-aanmeldings-formulier.

Vul in dit formulier de gegevens van het vaartuig in en stuur het per e-mail aan de schouwcommissie van de behoudsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Na ontvangst van het (her-)aanmeldingsformulier, de vier gevraagde foto’s wordt de aanmelding in behandeling genomen.

Met het versturen van de aanmelding gaat de eigenaar akkoord met de reglementen, procedures en criteria van het RVEN.

2. Verlenging bewijs van inschrijving

Inschrijving in het RVEN heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en kan door de eigenaar steeds met vijf jaar worden verlengd. Download HIER het verlengingsformulier.

Na ontvangst van het verlengingsformulier, de vier gevraagde foto’s wordt de verlenging in behandeling genomen.

Algemeen

Zend de gedownloade formulieren altijd als WORD-document aan uw Behoudsorganisatie.
Vermeld in de benaming van de digitale foto’s de datum van de opname.

Met het versturen van de aanmelding gaat de eigenaar akkoord met de reglementen, procedures en criteria van het RVEN.

De inschrijving is 5 jaar geldig. Elke 5 jaar dient de eigenaar te verlengen om het Register actueel te houden.

Voor schepen met een speciale status geldt tevens dat die elke 10 jaar door de schouwcommissie dienen te worden bezocht.

Bij verkoop vervalt de status, een nieuwe eigenaar kan zich heraanmelden, waarna een schouw zal plaatsvinden door de Behoudsorganisatie.

Welk type schip wordt voor het register behandeld door welke deelnemende organisatie?

BASM Stoomvaartuigen, opduwers, (ex)overheids c.q. dienstvaartuigen en sleepboten
BKPJ Polyester zeiljachten
LVBHB Bedrijfsvaartuigen, die buiten de elders genoemde categorieën vallen
NVBZ Zeil- en roeiwherries
NVORG Reddingsvaartuigen
SBH Hoogaarsen en andere specifieke Zeeuwse vissersschepen
SKZ Kotters en andere zeegaande vissersschepen
SLW Akkerschuiten
SSRP Rond-en platbodemjachten
VBB Botters en andere Zuiderzee vissersschepen
VBOG Motorplezierjachten
VBZ Zalmschouwen
VDMS Sleepboten, dienstvaartuigen en opduwers
VKSJ (Klassieke) scherpe jachten
ZKC Zweedse klassieke houten motor- en zeiljachten

Schouwcommissies van de aangesloten behoudsorganisaties

BASM basmbehoud{at}ziggo.nl
BKPJ h.meulenbroeks{at}planet.nl
LVBHB sc{at}lvbhb.nl
NVBZ commissarismateriaal{at}zeilwherry.nl
NVORG bernardvanleer{at}gmail.com
SBH ioosterling{at}zeelandnet.nl
SKZ c.bolt{at}chello.nl
SLW secretariaatslw{at}outlook.com
SSRP stamboek{at}ssrp.nl
VBB won119{at}zeilwerk.nl
VBOG behoudszaken{at}oudeglorie.nl
VBZ onnosteenweg{at}gmail.com
VDMS register{at}motorsleepboot.nl
VKSJ secretaris{at}vksj.nl
ZKC jwsamama{at}gmail.com