Nieuw Dagelijks Bestuur FVEN

Vertrekkende bestuursleden Marja Goud (l) en Erik Pluimers krijgen bloemen van nieuwe bestuurslid Marion Levasier

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering (AB) op 7 december 2017 in Amsterdam is een nieuw Dagelijks Bestuur (DB) aangenomen voor de FVEN. Het DB bereidt de vergaderingen van het AB voor en voert relatief veel uitvoerend werk uit. Het nieuwe DB bestaat uit:

Rolf van der Mark (LVBHB, voorzitter
Olav Loeber (SSRP; vice voorzitter)
Cor Bolt (SKZ; secretaris)
Martin de Boer (BASM; penningmeester)
Kees Weststrate (VDMS; lid)
Marion Levasier (SSRP; lid)

De nieuwe voorzitter heeft de vertrekkende bestuursleden Marja Goud (voorzitter) en Erik Pluimers (vice-voorzitter en Penningmeester) hartelijk bedankt voor hun inzet en het vele werk dat de afgelopen tijd is verricht. Ook werd door Rolf van der Mark benadrukt dat het besluit van Marja Goud om te vertrekken een zeer moedig besluit was. Hierdoor verplichtte zij de federatie om opnieuw over de kerntaken en organisatie van de FVEN na te denken.

Tijdens de vergadering werd direct aandacht besteed aan de kerntaken van de FVEN. Het DB gaat met de uitkomsten hiervan aan de gang en zal in de volgende AB vergadering met een voorstel komen voor een FVEN 2.0, met een daarbij passende organisatie. Dit zal een slagvaardige en duurzame organisatie moeten zijn die opkomt voor de belangen van het Varend Erfgoed. De vergaderfrequentie wordt het komend kwartaal flink opgeschroefd om snel tot de nodige resultaten te komen.

Het feit dat er weer een voltallig bestuur is wil niet zeggen dat iedereen weer achterover kan gaan leunen. Dit bestuur vindt doorstroming in bestuur en werkgroepen van groot belang en zal er alles aan doen om nog meer mensen vanuit de BO’s actief te krijgen in het bestuur en werkgroepen.

De FVEN kon naast de 13 bestaande Behouds Organisaties vier nieuwe deelnemers verwelkomen:
– De Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ,
– De Zweedse Klassieker Club ZKC,
– de Behoudsvereniging Klassieke Polyester Jachten (BKPJ)
– de combinatie van drie Maritieme musea:
– Zuiderzee Museum te Enkhuizen
– Maritiem Museum in Rotterdam
– Scheepvaartmuseum in Amsterdam

Geplaatst in Bestuurszaken, FVEN.