Moties zorgen voor betere borging mobiel erfgoed in nieuwe Erfgoedwet

De Tweede Kamer heeft op 16 juni met algemene stemmen de nieuwe Erfgoedwet aangenomen. Deze wet treedt, na goedkeuring van de Eerste Kamer, op 1 januari 2016 in werking. Uitverkoop van historische vaar-, voer- en vliegtuigen aan het buitenland dreigde.

Twee moties zorgen voor betere borging

Tijdens het debat dat over de wet werd gevoerd gaven de woordvoerders Cultuur van vrijwel alle politieke partijen aan dat er in de nieuwe wet te weinig steun was voor mobiel erfgoed. Stapeling van wetten en regels maakt het behoud en gebruik van mobiel erfgoed steeds moeilijker en leidt zelfs tot uitverkoop van historische vaar-, voer- en vliegtuigen aan het buitenland. Om de positie van het mobiele erfgoed beter in de wet te borgen werden door PvdA en SP twee moties ingediend. Deze werden met grote meerderheid van stemmen aanvaard.

Minister verdedigt belangen proactief en structureel

De moties behelzen dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat helpen bij het opstellen, uitbreiden en digitaliseren van het Register Mobiel Erfgoed; de minister van OCW de belangen van het mobile erfgoed proactief en structureel verdedigt bij andere ministeries, waar nodig zal pleiten voor uitzonderingsposities, en aandacht geeft aan knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving.

Overleg leidt tot resultaat

De wnd. voorzitter van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), Martine van Lier, is verheugd: ‘Wij hebben als FVEN ons best gedaan om de positie van het varend/mobiel erfgoed en de knelpunten die wij in de nieuwe wet voorzagen over het voetlicht te krijgen. Ons overleg met de ambtenaren, contacten met de politiek en berichtgeving in de media hebben uiteindelijk tot dit goede resultaat geleid. Hiermee wordt het gevaar van het verdwijnen van mobiel erfgoed verkleind en kunnen tienduizenden Nederlanders blijven genieten van historische schepen, treinen, auto’s en vliegtuigen.’

Geplaatst in Erfgoedwet, Mobiel erfgoed, Wet en Regelgeving en getagd met , , , , , , .