Inzet FVEN over schepen en bouwwerken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 oktober 2015 een persbericht over ‘regelgeving woonboten’ verstuurd (zie Scheepspost 39), omdat de ministerraad een wetsvoorstel hierover naar de Raad van State heeft gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel is nog niet openbaar. Wat betekent dit nu voor bewoonde varende schepen?

Bewoonde varende schepen
Het Varend Erfgoed in Nederland telt een flink aantal schepen die bewoond worden. Dat geldt vooral voor (voormalige) vrachtschepen, maar ook voor een aantal kotters en sleepboten. Bewoning is een effectieve vorm van hergebruik die bijdraagt aan het onderhoud en behoud van deze historische schepen.

‘Drijvende objecten’ worden ‘bouwwerk’
Door een uitspraak van de Raad van State in april 2014 moesten ‘drijvende objecten’ voortaan worden aangemerkt als ‘bouwwerk’. Voor bouwwerken is een omgevingsvergunning nodig. Bovendien moeten bouwwerken voldoen aan de bouwregelgeving, waaronder aan het Bouwbesluit 2012. Deze uitspraak leidde tot grote zorgen bij eigenaren van varende (woon)schepen, bij de FVEN en bij gemeenten. Zouden varende woonschepen en bewoonde charterschepen en binnenvaartschepen nu ook aangemerkt gaan worden als ‘bouwwerk’ en moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012?? Dat zou tot grote knelpunten kunnen leiden.

Ambtelijke werkgroepen
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waaronder de verantwoordelijk minister Wonen en Rijksdienst ressorteert, heeft twee ambtelijke werkgroepen ingesteld. Die werkgroepen moesten de minister adviseren over de definitie van ‘bouwwerk’ en de aanpassing van het Bouwbesluit voor ‘drijvende objecten’. De FVEN en de LVBHB mochten aan deze werkgroepen deelnemen. Zij kregen daarbij, als gevolg van de Erfgoedwet, steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Inzet van FVEN
De inzet van de FVEN is steeds geweest om varende schepen, dat wil zeggen schepen die niet aan de vaart zijn onttrokken, buiten deze regelgeving te houden. Gezien de volgende zin in het persbericht: “Schepen die nog actief gebruikt worden voor de (plezier)vaart worden niet aangemerkt als bouwwerk en hoeven niet te voldoen aan het bouwbesluit”, lijkt onze inzet mogelijk te gaan slagen. Uiteraard blijft de FVEN zich hiervoor inzetten.

Lees het gehele artikel op de bron: Rijksoverheid

Geplaatst in Erfgoedwet, Wabo, Wet en Regelgeving en getagd met , , .