FVEN zoekt een penningmeester

De Federatie Varend Erfgoed Nederland zoekt voor haar bestuur een nieuwe penningmeester. Het betreft bestuursfuncties op vrijwilligers basis.

Vacature voor penningmeester De penningmeester draagt zorg voor een goede en verantwoorde administratie van de geldstromen van de Federatie en bereidt het financiële beleid van de Federatie voor, in samenspraak met de overige DB-leden. Daarnaast stelt de penningmeester de concept jaarbegroting op en bewaakt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting, vastgestelde budgetten en gemaakte financiële afspraken. De penningmeester doet betalingen en int de bijdragen en contributies. Daarbij houdt hij/zij een overzichtelijke financiële administratie bij.

In tegenstelling tot de veelheid van aandachtspunten die behoren tot de functie van penningmeester beslaat de inzet voor deze functie slechts enkele uren per maand. De maandelijkse vergaderingen van DB en AB nemen de meeste tijd in beslag. Daarnaast zijn naast het organisatorische werk circa 4 uren per maand gemoeid.

Neem contact op met de FVEN via secr@fven.nl

Geplaatst in FVEN.