Certificaat van Onderzoek

Sinds 2018 moeten verschillende categorieën pleziervaartuigen voldoen aan technische eisen. Wanneer zij varen dienen ze te beschikken over een Certificaat van Onderzoek (CvO) en moeten daarvoor voldoen aan de eisen van ES-TRIN.

Het gaat hierbij om pleziervaartuigen:

  • die een lengte van meer dan 20 meter hebben
  • waarvan het product van de lengte, de breedte en de diepgang meer dan 100 m3 (volume en geen waterverplaatsing) bedraagt

Tot 1 januari 2019 was hiervoor een overgangsregeling. Schepen die vóór die datum hun CvO hebben aangevraagd of gekregen hebben vaak een lijst van uitzonderingen op het ES-TRIN in hun CvO staan. Bij tijdig verlengen van hun certificaat zullen deze uitzonderingen van kracht blijven.

Hierbij gaat het om het gebruik van de schepen als pleziervaartuig, indien er beroepsmatig, dus tegen betaling lading en/of meer dan 12 passagiers wordt vervoerd, dan is altijd een CvO Beroepsvaart verplicht.

Schepen die niet over het benodigde CvO beschikken mogen niet meer varen. Dat betekent ondermeer dat voor een werfbezoek het schip gesleept moet worden door gecertificeerde sleepboot (/boten). Het betreft hier Europese regelgeving, ook bij verkoop naar Europees buitenland als varend schip zal een CvO noodzakelijk zijn.

Ook voor het slepen en/of duwen van CvO-plichtige schepen moet een sleep-/duw-boot van een CvO beroepsvaart zijn voorzien. Er is daarbij geen onderscheid of er voor het slepen al of niet betaald wordt.

Het ES_TRIN voorziet nog wel in een apart hoofdstuk met Bijzondere Bepalingen voor Traditionele Vaartuigen. Dit is hoofdstuk 24, pag 179. Daarin wordt beschreven waar een traditioneel vaartuig of replica aan moet voldoen om nog in aanmerking te komen voor een CvO. Hiervoor wordt op dit moment een nieuwe stichting, Adviesorgaan Traditioneel Vaartuig (ATV) opgericht. Dit gebeurt door de FVEN in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Indien U meer over dit onderwerp wilt lezen kunt U daarvoor terecht op de webpagina’s van de LVBHB en  BASM.

De eigenaren van sleepboten kunnen hun “Ontheffing sleephaak” laten opnemen in het CvO. Alle sleepboten die geen CvO verplichting hebben dienen de “Ontheffing sleephaak” tijdens het varen aan boord te hebben.