Certificaat van Onderzoek

Deze informatie kan voor u van belang zijn als eigenaar!

Na 30 december 2018 moeten CvO-plichtige schepen een geldig Certificaat van Onderzoek aan boord hebben.

Het Certificaat van Onderzoek geldt voor alle varende schepen die voldoen aan een van de volgende criteria:

  • alle vaartuigen met een lengte van 20 m of meer
  • alle vaartuigen waarvan het product van de lengte, de breedte en de diepgang meer dan 100 m3 (volume en geen waterverplaatsing) bedraagt (dus ook korter dan 20 m)
  • alle sleep- en duwboten ongeacht de lengte
  • alle passagiersschepen (vervoer van meer dan 12 passagiers)
  • drijvende inrichtingen

Recreatief slepen van niet CvO-plichtige schepen wordt gedoogd. Wetgeving daarover wordt nog aangepast.

Houdt u er rekening mee dat de eigenaar zelf verantwoordelijk is en blijft voor hetgeen hij of zij met zijn of haar schip doet c.q. voorheeft.

Toelichting:

Het overzicht is gebaseerd op de geldige wetgeving anno juli 2016.

De samensteller is uitgegaan van gebruik van de schepen als pleziervaartuig, want indien er beroepsmatig, dus tegen betaling, droge of vloeibare lading in de vorm van stort- of stuk-goederen, vloeistoffen en/of meer dan 12 passagiers apart of gelijktijdig wordt/worden vervoerd, dan is ALTIJD een CvO Beroepsvaart verplicht!
Ook voor het slepen en/of duwen van CvO-plichtige schepen moet een sleep-/duw-boot van een CvO beroepsvaart zijn voorzien. Er is daarbij GEEN onderscheid of er voor het slepen betaald wordt ja of nee.

Indien U meer over dit onderwerp wilt lezen kunt U daarvoor terecht op de webpagina’s van de LVBHB en  BASM.